Financiële planning

Financiële planning is een mogelijkheid om adequaat te anticiperen op de toekomst. Het is mogelijk om een goede analyse te maken van uw huidige financiële situatie, maar ook de effecten vast te stellen van toekomstige ontwikkelingen en mogelijke gebeurtenissen op uw inkomens- en vermogenssituatie.

Belangrijke scenario's voor financiële planning zijn: oude dag, voortijdig overlijden en het arbeidsongeschiktheid- en werkloosheidrisico. Aan de hand van de uitkomst van die scenario's kan een plan worden opgesteld om enerzijds (toekomstige) tekorten te voorkomen en anderzijds (toekomstige) overschotten aan te wenden.

Ook kunnen wij u mogelijkheden bieden om te zorgen dat u voor de studie van uw kinderen een kapitaal opbouwt. Zo hoeven uw kinderen geen lening af te sluiten om te kunnen studeren.

Hypotheekexpert
Olof Palmelaan 14
9649 BH Muntendam
T 0900 – 555 666 1
info@hypotheekexpert.nl